El Palau Castell de Betxí

Una joia renaixentista per descobrir

 

 

 

 

 

 

Visites al monument

L’accés al claustre en la planta baixa es pot realitzar a diari, a partir de les 10.00 h. (excepte en període d’execució d’obres en el monument)

Les visites de grups, o de persones interessades en accedir a altres zones de l’edifici, es poden sol·licitar a través del correu electrònic betxicultural@betxi.es

Un palau a la memòria

El Palau-Castell de Betxí va ser declarat Bé d’Interés Cultural, amb la categoria de monument, el 3 de març de 1997. Per la seua qualitat patrimonial, aquest monument està considerat com un dels màxims exponents de l’arquitectura nobiliària del Renaixement valencià, on és de destacar la tasca del mestre arquitecte Joan d’Ambuesa qui construiria un magnífic claustre d’arcs alsapaners i columnes jòniques a més d’una imponent portada de carreus encoixinats seguint “L’Ornament Rústic” de Sebastiano Serlio.

      

El Pla Director

Al llarg dels anys, s’han elaborat una sèrie d’estudis que han aprofundit en la importància del Palau-Castell dins de la Història de l’Arquitectura i la Construcció. Destaque, entre ells, el Pla Especial del monument, redactat pels arquitectes Francisco Grande i Enric Llop en 2003, els Estudis Previs dirigits per un equip de professors i tècnics especialistes de la Universitat Politècnica de València, en 2008, i el Pla Director del Palau Castell de Betxí, aprovat en 2013 i realitzat per l’oficina d’arquitectura el fabricante de espheras.

Pla Director del Palau Castell de Betxí [PDF]

      

Estat previ a la intervenció

Durant el segle XIX, l’edifici va viure una transformació notable tant en la configuració exterior del monument com el seu antic claustre. Una nova altura sobre el pati renaixentista comunicaria amb les dependències privades de Pascual Meneu, on encara es conserven pintures costumistes, sostres de fusta i revoltons ceràmics pintats, paviments ricament decorats amb taulell hidràulic i una ampla i còmoda escala construïda amb grans peces de marbre blanc i reixeria modernista.

   

   

Actuacions prèvies

Gràcies a la subvenció atorgada per la Conselleria d‘Educació, Cultura i Esport en 2013, es va emprendre les Actuacions Prèvies del Palau-Castell de Betxí, encaminades a eliminar els principals elements impropis del claustre. Una nova coberta metàl·lica a nivell del sostre primer del pati renaixentista ha substituït el teuladell de fusta que travessava els capitells de les columnes jòniques. A més, una nova coberta inclinada de fusta ha completat la construcció del cantó nord-est del claustre, seguint el sistema constructiu existent de cabirons de fusta i revoltó ceràmic.

   

Resultats

   

   

Intervenció de la fase I del Pla Director

Entre desembre de 2013 i juliol de 2014, es van dur a terme els treballs de la «Fase I d’Intervenció en el Palau-Castell de Betxí», obres encaminades a obrir al públic el claustre renaixentista. En la restauració del claustre renaixentista es va emprar la mitjancera existent com a suport d’un gran espill que reflecteix meitat del pati perdut en els anys 70 amb la construcció de dos blocs de vivendes. A més, es van consolidar els murs del perímetre del claustre i es va vestir el pati clàssic amb un paviment de fang cuit fet a mà, igual al que encara s’aprecia en algunes dependències de l’antic palau.Esta intervenció va rebre el Premi ASCER 2014 –Interiorisme, i va ser Finastia dels Premis FAD 2014 i Menció d’Honor en els Premis COACV 2013-2014).

Restauració de la portada renaixentista

Al setembre de 2014, amb el suport de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, es va restaurar de la portada renaixentista d’accés principal al Palau Castell de Betxí. Les obres d’obertura al pati clàssic i la consolidació de la portada renaixentista representen la recuperació de les peces més emblemàtiques del monument i també el punt de partida per a la recuperació de l’entorn del Bé d’Interés Cultural.

Remodelació de la Plaça Major

L’Ajuntament de Betxí, amb la finalitat de posar en valora l’entorn del Palau Castell de Betxí, va procedir a la remodelació de la Plaça Major. Entre octubre de 2014 i març de 2015, es va desviar el trànsit rodat, es va adequar un espai urbà per als vianants, i es va procedir a l’enderroc d’una casa fora d’ordenació que ampliaria l’accés a la zona. Al temps, es va obtindre noves dades històriques i constructives sobre el monument, com l’existència dels dos baluards construïts en la façana principal del Palau.

Fase II de recuperació del Palau Castell de Betxí

Aquesta fase, executada entre març de 2016 i juny de 2017, va comptar amb el suport de les ajudes pel Ministeri de Foment, en l’àmbit del Programa 1,5% Cultural, i de la Diputació de Castelló. La intervenció va consistir en la recuperació de la resta de la planta baixa del Palau Castell de Betxí. Es tractava de donar resposta a diferents fases històriques de l’edifici, des d’actuar en els espais més antics que configuraren el Palau Gòtic del segle XV fins a les sales en la planta baixa de la vivenda del XIX de Pascual Meneu (1857-1934). A més, va intervindre en la gran sala de la volta de canó, en el baluard renaixentista i en l’entorn i, finalment, en el pati posterior conegut com “Patiàs”.

Fase III de recuperació del Palau Castell de Betxí

L’execució del projecte de la fase III de recuperació del Palau Castell de Betxí va donar continuidad a la recuperació de l’exterior del monument, iniciada en 2014 amb la restauració de la portada renaixentista i la remodelació de la Plaça Major, al temps que es recuperaven les dependències de la vivenda de Pascual Meneu en planta baixa.

El projecte inclou la resta de la façana principal del monument, de propietat municipal, que es correspon amb la façana de la casa de Pascual Meneu, de finals del XIX i primeres dècades del segle XX.

L’actuació ha millorat les condicions d’estabilitat estructural i d’accessibilitat del monument.

Esta fase va ser subvencionada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat.

Fase IV de recuperació del Palau Castell de Betxí

Esta fase, actualment en execució (2021), ha de permetre d’obertura al públic i recuperació del “Teatrino all’italiana” o antic “Teatre Liceo” com a referent de d’esdeveniments socials i culturals. A més, es recuperarà la totalitat de la planta primera del palau gòtic.

La intervenció es realitza amb el suport del Programa 1,5 % Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en la convocatòria de 2018.

Fase V de recuperació del Palau Castell de Betxí

 

 

 

 

Esta fase ha estat objecte de finançament per part del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020 , de la Diputació de Castelló i de l’Ajuntament de Betxí.

L’execució de les obres del projecte de la fase V de recuperació del Palau Castell de Betxí va donar continuïtat a la recuperació de les dependències de la casa del XIX Pascual Meneu. En esta fase es va abordar la intervenció en els espais de la planta primera, així com l’adequació i consolidació de les cobertes de tot l’habitatge del XIX i de la panda del claustre.

La intervenció ha millorat les condicions d’estabilitat estructural i d’accessibilitat del monument per tal d’implementar de manera paulatina la posada en funcionament dels espais com a nova seu de l’Ajuntament de Betxí.

Restauració i posada en valor del claustre renaixentista del Palau Castell de Betxí

La intervenció es realitza amb el suport del Programa 1,5 % Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en la convocatòria de 2020.

Les actuacions del present projecte, actualment en execució (2022), s’afronten des d’un criteri d’intervenció que segueix la idea de “non-finito”, de “no acabat”, plantejant una consolidació de la matèria que congele el deteriorament dels elements, evitant així la sensació de ruïna i abandonament de les parts per intervindre. A més, per tractar-se d’un Castell de tipus medieval, s’hauran de tenir en compte els criteris d’intervenció establerts en el Pla Nacional d’Arquitectura Defensiva.

La intervenció, tant del claustre com de la façana principal, es planteja des del criteri de restauració conservativa, consolidant la preexistència i fent llegible la intervenció.

Per tant, només s’eliminaran els elements impropis que dificulten la lectura del bé i creen processos patològics que puguen afectar negativament; i es consolidaran els elements conservats. A més, es realitzaran xicotetes recomposicions volumètriques a les cornises del claustre per millorar l’evacuació d’aigües, millorar la lectura del conjunt i protegir els elements decoratius inferiors.

Fase 5.2 de recuperació del Palau Castell de Betxí

La intervenció es realitza en el marc de les ajudes per a la Rehabilitació d’Edificis i Adequació de l’Entorn Construït en Municipis a través del Pla Conviure de la Generalitat.

El projecte pretén donar continuïtat a la recuperació de les dependències de l’habitatge dels segle XIX de Pascual Meneu. S’aborda la intervenció en els espais de planta segona, amb la consolidació del forjat per a l’ús com a part d’un edifici d’ús administratiu de l’Ajuntament de Betxí.

A més, es milloraran les condicions d’accessibilitat a les estances de planta superior, s’adequaran els espais per al futur ús (instal·lacions, compartimentació dels espais…) i es recuperaran elements representatius d’estes sales com els paviments hidràulics.

Tot això permetrà la posada en ús d’esta zona de l’edifici com a nova seu de l’Ajuntament de Betxí.

D’altra banda, també es restauraran i adequaran per a l’ús d’ajuntament les estances de planta primera i segona ubicades sobre l’accés principal del Palau-Castell.

El Pla Director del monument defineix este àmbit en la Fase V de Recuperació del Palau-Castell de Betxí, actuació en la qual s’obrirà al públic l’habitatge del XIX de Pascual Meneu, ubicat en l’ala sud de l’antic palau. Este espai, construït entre 1896 i 1927 per Pascual Meneu, il·lustre habitant de la població i propietari del Palau en eixe moment, suposa una important mostra de la decoració i configuració dels habitatges de finals del segle XIX, conservant importants mostres de pintures, paviments hidràulics i fustes originals.

Urbanització del carrer de Mossèn Manuel Belaire

La intervenció es realitza en el marc de les ajudes per a la Rehabilitació d’Edificis i Adequació de l’Entorn Construït en Municipis a través del Pla Conviure de la Generalitat.

Les obres d’urbanització de la Plaça Major, Plaça de l’Església de Betxí, i del carrer Major van fer possible la creació de zones per a vianants l’entorn del Bé d’Interés Cultural (BIC) del Palau Castell de Betxí, així com l’entorn de l’Església de la Mare de Déu dels Àngels, dotant l’espai d’un valor ambiental i arquitectònic.

Per tal de seguir amb aquest procés, es va projectar la urbanització del carrer de Mossèn Manuel Belaire, inclosa a l’entorn de BIC del Palau Castell de Betxí, com una forma d’augmentar de forma progressiva l’espai guanyat per al vianant, eliminant la presència de vehicles, garantint així l’obtenció d’un espai adequat per al gaudi de xiquets i majors, i per al desenvolupament de les activitats més importants de caràcter cultural i turístic.

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies