Xarxa Llibres de Text de la Comunitat Valenciana

L’Ajuntament de Betxí s’ha adherit al programa Xarxallibres de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Què és i qui pot sol·licitar l’ajuda:

xarxallibresL’Ajuntament de Betxí s’ha adherit al programa Xarxallibres de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport el qual té com a finalitat proporcionar llibres de text i altres materials curriculars i dotar els centres educatius d’un banc de llibres per a ser utilitzats en anys acadèmics successius.

A este programa es podran adherir els pares, mares i tutors legals de l’alumnat que estiga matriculat, durant el curs 2015/2016 en educació primària, secundària obligatòria, educació especial o en formació professional, que estiguen empadronats en el municipi de Betxí, i que hagen adquirit els llibres de text o altre material curricular, bé de manera directa o bé mitjançant l’AMPA.

Sol·licituds:

Caldrà presentar una sol·licitud per cada alumne que reunisca els requisits abans esmentats. En la sol·licitud caldrà inloure el NIA i el codi del centre (esta informació la proporcionaran en els centres educatius respectius).

Les sol·licituds s’hauran de tramitar telemàticament, omplint el formulari electrònic disponible en xarxallibres.edu.gva.es. Una vegada emplenat, el programa dóna un codi de registre, i caldrà imprimir-lo i signar-lo. Si no es disposa dels mitjans informàtics suficients, l’Ajuntament posa a disposició de les persones interessades ordinadors i una impressora en l’edifici de l’EPA per a que puguen omplir el formulari.

>> Accediu a la sol.licitud

Juntament amb la sol·licitud caldrà presentar fotocòpia de la cartilla amb l’IBAN del compte bancari on es farà la transferència, les factures o justificants de compra dels libres de text, o bé document justificatiu emés per l’AMPA quan els llibres s’hagen adquirit a través d’esta. L’Ajuntament, a més, podrà sol·licitar un volant d’empadronament en cas que ho estime oportú.

La sol·licitud una vegada firmada, juntament amb la resta de documents, s’entregarà en l’EPA, en l’horari i el dia que es determine, depenent del centre i el curs en què estiga matriculat l’alumne.

Quantia de les ajudes:

La quantia individual per alumne que participe en el programa serà d’un màxim de 200 €, que s’abonaran en dues fases. En la primera fase s’abonaran com a màxim 100 €, després d’haver presentat la sol·licitud i les factures o justificants de compra; en cas que l’import siga inferir als 100 € s’abonarà la totalitat de la factura. En la segona fase s’abonarà la quantitat restant fins als 200 €, sempre que al finalitzar el curs escolar es realitze l’entrega dels llibres de text i material curricular en bon estat. Si no s’entrega els llibres en la segona fase, l’alumne no podrà participar en el banc de llibres del programa Xarxallibres del pròxim curs.

Els passos que ha de seguir cada família que vulga accedir a la gratuïtat de llibres són els següents:

1.- Emplenar la sol·licitud telemàtica des de la web de la Conselleria d’Educació:

>> Accediu a la sol.licitud

El programa atorga un codi de registre.

2.- Imprimir per duplicat la sol·licitud emplenada i guardar-la junt amb les factures originals de la compra de llibres.

3.- Acudir a l’edifici de l’EPA el dia que pertoque, segons el curs i el centre en què estudie l’alumne.

4.- Presentar les dues còpies impreses de la sol·licitud telemàtica, la factura original o certificat de l’AMPA, i la fotocòpia del número de compte on es vol que es faça la transferència de l’ajuda.

DISTRIBUCIÓ DIES PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS SEGONS CENTRE I CURS

Les sol.licituds s’entregaran en el Centre de Formació de Persones Adultes (EPA) en horari de 16.00 a 20.00 hores, d’acord amb el següent calendari:

Dilluns 30Dimarts 1Dimecres 2Dijous 3Divendres 4
==Alumnat MiralventTorrenova i alumnat de centres de fora de Betxí4t ESO (IES Betxí)3r ESO (IES Betxí)
Dilluns 7Dimarts 8Dimecres 9Dijous 10Divendres 11
====1r ESO (IES Betxí)2n ESO (IES Betxí)1r Primària (CEIP Cervantes-Dualde)
Dilluns 14Dimarts 15Dimecres 16Dijous 17Divendres 18
2n Primària (CEIP Cervantes-Dualde)3r Primària (CEIP Cervantes-Dualde)5é Primària (CEIP Cervantes-Dualde)6é Primària (CEIP Cervantes-Dualde)4t Primària (CEIP Cervantes-Dualde)

 

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies