Registre d’animals

Registre municipal d’animals domèstics i de companyia

Creació del registre

De conformitat amb l’art. 24 de l’Ordenança Municipal sobre tinença d’animals de companyia, els propietari de gossos estaran obligats a declararlos en el servei municipal corresponent mitjançant la complimentació del formulari que se facilitarà a lefecte, tot i que es troben en possessió de la certificació o cartilla de vacunació antiràbica.

Les baixes per mort o desaparició dels animals censats, així com els canvis de propietat o tenedor, s’hauran de comunicar al servei municipal que confecciona i tramita el cens caní, en un termini màxim de quinze dies des del fet causant.

Fitxa Informativa

Codi SIA: 383919

Nom del tràmit: Sol.licitud d’alta, baixa o modificació de dades en el Registre d’Animals

Descripció: Aquest tràmit permet sol·licitar l’alta, baixa o modificació de dades relatives al Registre Censal d’Animals.

Tràmits per a la inscripció:

Per obtenir la inscripció en aquest Registre, els propietaris han de complimentar i presentar la següent sol·licitud:

Model de sol·licitud d’inscripció en el Registre Municipal d’Animals Domèstics i de Companyia (Ajuntament de Betxí)

Model de sol.licitud SIA

Normativa

Ordenança municipal sobre tinença animals domèstics i de companyia

Documentació a aportar:

a) DNI de la persona propietària

b) Cartilla sanitària

c) Imprés d’identificació de l’animal

Sol.licitud de llicència per a tinença d’animals potencialment perillosos

Creació del registre

De conformitat amb l’article 5 de l’Ordenança municipal de tinença d’animals potencialment perillosos, sense perjudici del funcionament d’altres registre municipals d’animals de companyia, l’Ajuntament disposarà d’un registre especial destinat a la inscripció de tots els animals potencialment perillosos que residisquen en el municipi.

Els titulars dels animals citats, tenen l’obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d’Animals Potencialment Perillosos d’este municipi, dintre dels 15 dies següents a la data d’obtenció de la llicència.

Fitxa Informativa

Codi SIA: 383917

Nom del tràmit: Sol·licitud de Llicència per a la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos

Descripció: Aquest tràmit permet sol·licitar davant aquesta Entitat la correponent llicència per a la tinença i maneig d’animals considerats potencialment perillosos.
Es consideren animals perillosos tots els que, pertanyent a la fauna salvatge, sent utilitzats com a animals domèstics o de companyia, amb independència de la seua agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguen capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

Tràmits per a la inscripció:

Per obtenir la inscripció en aquest Registre, els propietaris han de complimentar i presentar la següent sol·licitud:

Model de sol.licitud SIA

Normativa

Ordenança municipal sobre tinença d’animals potencialment perillosos

Documentació a aportar:

a) DNI de la persona propietària

b) Cartilla sanitària

c) Imprés d’identificació de l’animal

Sol.licituds: De conformitat amb l’establit en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú, tota persona jurídica o física podrà dirigir-se a l’Administració presentat les sol·licituds, comunicacions i escrits que considere oportuns, tan sol deuran complir aquests amb el contingut mínim regulat en aquesta normativa.

Les sol.licituds es poden realitzar de forma presencial o través de la Seu electrònica (Competències i serveis / Sanitat)

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies