Recuperació d’espai per al vianant i creació de camins escolars

Expedient: 179/2018

La data de publicació dels documents es pot consultar en el Tauler d’Edictes municipal (Enllaç)

Objecte del contracte: Obres de recuperació de l’espai per al vianant i creació de camins escolars.

Procediment: Obert.

Tramitació: Ordinària.

Anunci de licitació: BOP núm. 19, de 13/02/2018.

Data límit de presentació d’ofertes:

Les proposicions se presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Betxí, en mà, de les 9 a les 14 hores, fins al dia 12/03/2018, inclós.

Obertura de les proposicions econòmiques (sobre 2)

Dia: 20/03/2018 Hora: 10.00 h.

Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de Betxí – Plaça Major, 1. Betxí

..: Anunci obertura sobre 2

Mesa de contractació:

..: Resolució de nomenament de la mesa de contractació [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 1 (documentació administrativa) [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 1 (documentació administrativa). Admissions i exclusions [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 2 (Proposicions econòmiques) [PDF]

..: Informe tècnic d’avaluació de les proposicions presentades [PDF]

..: Acta de qualificació de les ofertes econòmiques i proposta d’adjudicació [PDF]

..: Resolució relativa a l’admissió al procediment de les empreses VAINSA i TELECSO [PDF]

..: Convocatòria de la mesa de contractació. Obertura de sobres núm. 2 de les empreses VAINSA i TELECSO [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 2 (Proposicions econòmiques) de les empreses VAINSA i TELECSO i avaluació de les propostes presentades [PDF]

..: Acta d’avaluació de la justificació de la baixa desproporcionada en l’oferta presentada per l’empresa CAESCA, SL [PDF]

..: Proposta d’adjudicació i requeriment de la documentació prèvia  [PDF]

..: Adjudicació del contracte [PDF]

..: Contracte administratiu [PDF]

Documentació:

..: Plec de clàusules administratives particulars [PDF]

..: Consultes relatives al plec [PDF]

Projecte bàsic i d’execució:

..: Projecte bàsic i d’execució [PDF]

..: Estudi bàsic de seguretat i salut [PDF]

..: Estudi de gestió de residus [PDF]

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Contractació): 964620002. mail: contractacio@betxi.es

Mesa de contractació:

..:

 

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies