Obres de renovació d’un tram de clavegueram en l’avinguda de Sant Josep Obrer

Expedient: 947/2018

La data de publicació dels documents es pot consultar en el Tauler d’Edictes municipal (Enllaç)

Objecte del contracte: Obres de renovació d’un tram de clavegueram en l’avinguda de Sant Josep Obrer

Procediment: Obert.

Tramitació: Ordinària.

Publicació de la iniciativa de contractació: Obres de renovació d’un tram de clavegueram en l’avinguda de Sant Josep Obrer. Data de publicació: 26/07/2018.

Anunci de licitació: BOP núm. 89, de 26/07/2018.

Data límit de presentació d’ofertes:

Les proposicions se presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Betxí, en mà, fins a les 13 hores, del dia 21/08/2018, inclós.

Mesa de contractació:

..: Nomenament de la mesa de contractació [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 1 (documentació administrativa) [PDF]

..: Anunci de la data d’obertura de les proposicions econòmiques (sobre 2) [PDF]

..: Acta de qualificació de la documentació del sobre 1 (admissions i exclusions) [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 2 (Proposicions econòmiques) [PDF]

..: Informe tècnic de valoració de les ofertes presentades [PDF]

..: Acta de qualificació de les ofertes econòmiques i proposta d’adjudicació [PDF]

..: Proposta d’adjudicació i requeriment de la documentació prèvia  [PDF]

..: Acta de qualificació de la documentació justificativa prevista a la clàusula 20.1 del Plec. Sessió 25/09/2018 [PDF]

..: Acta d’avaluació de la documentació justificativa prevista a la clàusula 20.1 del Plec. Sessió 01/10/2018 [PDF]

..: Acord d’adjudicació del contracte. Junta de Govern Local 03/10/2018 [PDF]

Documentació:

..: Plec de clàusules administratives particulars [PDF]

Projecte bàsic i d’execució:

..: Projecte bàsic i d’execució [PDF]

..: Estudi de seguretat i salut [PDF]

..: Estudi de gestió de residus [PDF]

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Contractació): 964620002. mail: contractacio@betxi.es

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies