Licitacions

Adquisició d’una parcel.la en el carrer de Virgilio Oñate

Expedient: 1374/2016

Objecte del contracte: Adquisició d’una parcel.la, per a la seua urbanització de forma provisional, amb la finalitat de ser emprada per donar accés a vianants i bicicletes des del carrer de Virgilio Oñate (continuació del carrer de Vila-real) a un dels màrges laterals de l’antiga carretera de Borriana.

Procediment: Negociat sense publicitat

Pavimentació de la Plaça de Santa Cecília i del carrer de Tales

Expedient: 1062/2016

Objecte del contracte: Pavimentació de la Plaça de Santa Cecília i del carrer de Tales.

Urbanització de l’entorn del carrer de la Caixa Rural

Expedient: 487/2016

Objecte del contracte: Execució de les obres d’urbanització de l’entorn del carrer de la Caixa Rural de Betxí.

Procediment: Obert

Anunci de licitació. BOP núm. 98, de 13/08/2016 [PDF]. Accediu a la Plataforma de contractació GVA

Data límit de presentació d’ofertes:

Les proposicions se presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Betxí, en mà, de les 9 a les 14 hores, fins al dia 08/09/2016, inclós.

Lloc i data obertura de les propostes admeses:

Dia: 13 d’octubre de 2016. Hora: 10.00 h.

Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de Betxí
Plaça Major, 1. Betxí

Mesa de contractació

..: Anunci d’obertura de les propostes admeses [PDF]

..: Obertura sobre núm. 2: Proposicions econòmiques [PDF]

..: Informe sobre ofertes desproporcionades

Adjudicació:

Adjudicació de les obres (Junta de Govern Local, 03/11/2016) [PDF]

Documentació:

..: Plec de clàusules administratives particulars [PDF]

Projecte bàsic i d’execució:

..: Projecte bàsic i d’execució

..: Estudi bàsic de seguretat i salut

..: Estudi de gestió de residus

..: Memòria d’enllumenat públic i telecomunicacions

..: Noves línies subterrànies de BT

..: Projecte centre de transformació

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Contractació): 964620002. mail: contractacio@betxi.es

 


Concessió de la utilització i explotació del Bar restaurant Sant Antoni de Betxí

Expedient: 848/2016

Objecte del contracte: Concessió de utilització privativa de domini públic, mitjançant concessió, per a l’explotació del Bar Restaurant Sant Antoni de Betxí.

El contingut de la prestació de l’objecte del contracte és la gestió i explotació de l’edifici per a usos gastronòmics, i la concessió comportarà l’execució de les obres i instal.lacions conforme al projecte tècnic d’obra i activitat, que s’adjunta com a annex al plec, així com l’equipament mínim relacionat en el mateix.

Procediment: Obert

..: Anunci de licitació [PDF]. Accediu a la Plataforma de contractació GVA

Data límit de presentació d’ofertes: Les proposicions se presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Betxí, en mà, de les 9 a les 14 hores, fins al dia 05/09/2016, inclós.

Documentació:

..: Plec de clàusules administratives particulars [PDF]

Projecte d’execució d’actuacions en matèria d’accessibilitat i incendis en l’edifici annex a l’Ermita de Sant Antoni (Consulteu en les dependències municipals)

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Contractació): 964620002. mail: contractacio@betxi.es

 


Concessió del servei de bar de la Piscina Municipal de Betxí

Expedient: 658/2016

Objecte del contracte: Concessió del servei de bar de la Piscina Municipal de Betxí.

Procediment: negociat sense publicitat

..: Anunci de licitació [PDF]. Accediu a la Plataforma de contractació GVA

Termini de presentació: Del 24 al 30 de maig de 2016 (fins a les 14,00 hores), ambdós inclosos.

Documentació:..: Bases per a la concessió del servei de bar de la Piscina Municipal de Betxí.

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Activitats): 964620002. mail: activitats@betxi.es

Mesa de contractació:

..: Obertura del sobre A. Qualificació de la documentació (02/06/2016)

..: Obertura del sobre A. Correcció de la documentació presentada (02/06/2016)

..: Obertura del sobre B. Valoració de la documentació tècnica (03/06/2016)

..: Obertura del sobre C. Oferta econòmica (06/06/2016)

 


Obres de la Fase II de recuperació del Palau Castell de Betxí

Expedient: Contractació 2015/028 / 88/2015

Objecte del contracte: Adjudicació de les obres de la Fase II de recuperació del Palau Castell de Betxí.

Procediment: obert.

Anunci de licitació: BOP núm. 6, de 14/01/2016 . Accediu a la Plataforma de contractació GVA

Termini de presentació: 26 dies naturals. Data límit de presentació d’ofertes: 09/02/2016.

Mesa de contractació:

..: Obertura del sobre núm. 1. Qualificació de la documentació de les propostes presentades (10/02/2016)

..: Obertura del sobre núm. 2. Oferta tècnica (11/02/2016)

..: Acta d’avaluació de l’oferta tècnica (17/02/2016)

..: Acta d’obertura del sobre núm. 3. Oferta econòmica (22/02/2016)

..: Acta de valoració de documentació continguda en el sobre núm. 3, i proposta d’adjudicació (24/02/2016)

Adjudicació:

..: Adjudicació de les obres (09/03/2016)

Documentació:

..: Plec de Clàusules Administratives

..: Projecte bàsic i d’execució de l’obra. Cal sol.licitar l’enviament a contractacio@betxi.es o al telèfon 964620002.

..: Resolució de l’alcaldia de nomenament de la mesa de contractació

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Contractació): 964620002. mail: contractacio@betxi.es

Consultes tècniques (únicament referides al contingut del projecte):

..: Consultes tècniques: elfabricantedeespheras . telèfon 961930080 // mail: oficina@elfabricantedeespheras.com

 

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies