Fase V de recuperació del Palau Castell de Betxí

Actuació finançada al 50% per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Expedient: 551/2017

Objecte del contracte: Fase V de recuperació del Palau Castell de Betxí

Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Anunci de licitació. BOP núm. 126, de 21/10/2017 [PDF]. Accediu a la Plataforma de contractació GVA

Data límit de presentació d’ofertes:

Les proposicions se presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Betxí, en mà, de les 9 a les 14.30 hores, fins al dia 16/11/2017, inclós.

Reunió de la mesa de contractació:

Sessió pública. Proposta d’adjudicació del contracte.

Dia: 14/12/2017. Hora: 14.15 h.

Lloc: Saló de plens de l’Ajuntament de Betxí – Plaça Major, 1. Betxí

Mesa de contractació:

..: Resolució de nomenament de la mesa de contractació [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 1 (documentació administrativa) [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 1 (documentació administrativa). Admissions i exclusions [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 2 (documentació tècnica) [PDF]

..: Anunci de l’acta de la sessió avaluació de la documentació tècnica continguda en el sobre núm. 2 [PDF]

..: Acta d’avaluació del sobre núm. 2 (documentació tècnica) [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre núm. 3 (proposició econòmica) [PDF]

..: Acta de valoració del sobre núm. 3 i de proposta d’adjudicació [PDF]

..: Adjudicació del contracte [PDF]

..: Aprovació de l’expedient de modificació del contracte [PDF]

Documentació:

..: Plec de clàusules administratives particulars [PDF]

Projecte bàsic i d’execució:

..: Projecte bàsic i d’execució [PDF]

..: Estudi bàsic de seguretat i salut [PDF]

..: Pressupost bc3

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Contractació): 964620002. mail: contractacio@betxi.es

Consultes tècniques:

..: El Fabricante de Espheras, S. Coop. V.:  961930080. mail: oficina@elfabricantedeespheras.com

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies