Assistència tècnica per a la redacció i direcció del projecte “Correcció de deficiències constructives i ampliació de les instal.lacions del CEIP Cervantes – J. Dualde: Edifici d’Educació Infantil, pistes esportives i construcció de gimnàs”

Expedient: 1543/2018

La data de publicació dels documents es pot consultar en el Tauler d’Edictes municipal (Enllaç)

Objecte del contracte: Assistència tècnica per a la redacció i direcció del projecte “Correcció de deficiències constructives i ampliació de les instal.lacions del CEIP Cervantes – J. Dualde: Edifici d’Educació Infantil, pistes esportives i construcció de gimnàs”, en Betxí

Procediment: Obert simplificat

Tramitació: Ordinària

Anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província núm. 5, de 10/01/2019

Data límit de presentació d’ofertes:

Les proposicions se presentaran en el Registre General de l’Ajuntament de Betxí, en mà, fins a les 13 hores, del dia 01/02/2019, inclós.

Mesa de contractació:

..: Acta d’examen de la documentació administrativa. Sessió de 04/02/2019 [PDF]

..: Acta d’obertura del sobre “B”. Criteris quantificables mitjançant fórmules. Sessió de 07/02/2019 [PDF]

..: Acta d’examen de les proposicions i proposta d’adjudicació. Sessió 11.02.2019 [PDF]

..: Proposta d’adjudicació i requeriment de documentació al licitador [PDF]

..: Acord d’adjudicació del contracte. Junta de Govern Local, 21/02/2019 [PDF]

Documentació:

..: Plec de clàusules administratives particulars [PDF]

..: Plec de prescripcions tècniques [PDF]

..: Memòria “Correcció de deficiències constructives en el CEIP Cervantes – J. Dualde” [PDF]

..: Correcció d’error aritmètic al Plec de clàusules administratives particulars [PDF]

..: Correcció d’error aritmètic al Plec de clàusules administratives particulars. BOP núm. 14, de 31/01/2019 [PDF]

Consultes administratives:

..: Ajuntament de Betxí (Contractació): 964620002. mail: contractacio@betxi.es

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies