Agents de la Policia Local

Dades de la convocatòria:

Formació d’una bossa d’ocupació per a la selecció de funcionaris interins per a llocs de treball d’agent de la Policia local de l’Ajuntament de Betxí.

Documents de la convocatòria:

Bases de la convocatòria, BOP núm. 62, de 21/05/2016 [PDF]

Persones admeses i excloses

Relació de persones admeses i excloses, i tribunal qualificador [PDF]

Relació de persones admeses i excloses (primer exercici) [PDF]

Resultats

Resultats del primer exercici i convocatòria per al segon [PDF]

Resultats del segon exercici i convocatòria per al tercer [PDF]

Resultats de la entrevista personal i puntuació total [PDF]

Formació de la bossa de treball d’agents de la Policia local de Betxí [PDF]

 


Dades de la convocatòria

Formació d’una bossa d’ocupació per a la selecció de funcionaris interins per a llocs de treball d’agent de la Policia local de l’Ajuntament de Betxí.

Descripció:

Procés per a la formació d’una bossa d’ocupació per tal de cobrir les necessitats temporals de places vacants d’agents de la Policía Local, grup titulació C, subgrup C1, mitjançant el nomenament interí, de conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i 39 de la Llei 6/1999, de 19 d’abril, de la Generalitat, de Policies Locals i Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.

Bases:

Bases de la convocatòria, BOP núm. 62, de 21/05/2016 [PDF]

Procediment de selecció:

La selecció es dura a terme mitjançant el sistema d’oposició. Consistirà en la realització de tres proves, de caràcter obligatori.

Vigència de la bossa:

La present bossa tindrà una vigència mínima de dos anys.

Requisits:

Consulteu les bases de la convocatòria.

Termini de presentació de sol.licituds:

Se presentaran dintre del termini de 15 dies naturals, comptats a partir del següent a la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, en el Registre General de l’Ajuntament, o en la forma que determine l’article 38.4 de la Llei 30/92, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Documentació a aportar:

Fotocòpia compulsada del DNI.

Fotocòpia compulsada del permís de conduir

Fotocòpia compulsada de la titulació  acadèmica que figura com a requisit.

Resguard original d’haver pagat els drets d’examen (24,04 euros ).

Certificat mèdic oficial lliurat per facultatiu, de conformitat amb l’Ordre de 23 de novembre de 2005 (original o còpia compulsada).

Model de sol.licitud general (proves selectives) [PDF]

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies