Bossa de monitors per a la realització de les pràctiques del Curs de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil

Dades de la convocatòria

Formació d’una bossa de monitors destinada a la realització de les pràctiques del Curs de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil, organitzat per l’Ajuntament de Betxí.

Descripció:

L’objecte de la convocatòria és la formació d’una bossa de monitors/es destinada a la realització de les pràctiques del Curs de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil, organitza per l’Ajuntament de Betxí.

Les pràctiques consistiran en la realització de les funcions de monitor col·laborador en l’Escola d’Estiu, així com en altres activitats de temps lliure infantil i juvenil que organitze l’Ajuntament de Betxí, que serviran per a l’obtenció del certificat de Monitor/a de Temps Lliure Infantil i Juvenil.

Els treballs objecte de la convocatòria es desenvoluparan mitjançant la concessió d’una beca, amb una dotació econòmica de 100 €.

Tindran prioritat les persones aspirants empadronades en el municipi de Betxí.

Requisits:

  1. Tindre superada la part teòrica de 125 hores del Curs de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil, organitzat per l’Ajuntament de Betxí.
  2. No patir malaltia, ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l’exercici de les funcions, o que les impossibilite.

Termini de presentació de sol.licituds:

El termini de presentació de sol.licituds serà de 15 DIES NATURALS, comptats a partir del dia següent al de la publicació de les bases en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el Web municipal.

Bases:

Bases de la convocatòria

Documentació a aportar:

A la sol·licitud s’acompanyarà la documentació següent:

  1. Fotocòpia del document nacional d’identitat.
  2. Documento acreditatiu original o fotocòpia compulsada lliurat per organisme o centre competent, en el qual conste tindre superada la part teòrica de 125 hores del Curs de Monitor de Temps Lliure Infantil i Juvenil.
  3. En el seu cas, declaració responsable de l’aspirant de posseir veïnatge administratiu en el municipi de Betxí.

Models de documentació:

Model de sol.licitud general

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies