Ajudes destinades a pimes en matèria de comerç i artesania

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat ajudes en matèria de consum i artesania, destinades a la xicoteta i mitjana empresa.

Les línies de subvenció són les següents:

1.- Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici de 2017. Comerç.

2.- Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici de 2017. Comerç.

3.- Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l’exercici 2017. Artesania.


1. – Ajudes AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici 2017. Comerç.

Consulteu informació completa

Objecte: L’objecte de les ajudes és  incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes.
Les ajudes es destinaran a finançar les inversions en equipament per a establiments comercials de la Comunitat Valenciana.

Sol·licitants: Podran ser beneficiaris d’estes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes:
– Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
– I que exercisquen o exerciran l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la Secció Primera, Divisió 6, de l’impost d’Activitats Econòmiques segons Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):
. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas seran subvencionables les activitats de reparació i manteniment.

ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA

1. Se consideraran objecte de suport les inversions en equipament per a l’establiment comercial, sempre que la inversió aprovada no siga inferior a 3.000,00 euros.
No se considerarà objecte de suport l’adquisició de programes i aplicacions informàtiques ni la creació de pàgines web, excepte que la seua finalitat siga implantar la venda online vinculada al mateix establiment comercial.

2. Es consideren objecte de suport les actuacions realitzades DES DE L’1 DE GENER DE 2017 FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2017.

3. L’ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 45% amb el límit de 20.000,00 euros.

Termini de presentació: DES DEL 20 DE MAIG FINS AL 9 DE JUNY DE 2017, ambdós inclosos.

Més informació i consultes:

Subdirecció General de Comerç i Consum

Telèfons: 012 – 963 866 000

2.- Ajudes EMPRENEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici 2017. Comerç

Consulteu informació completa

Objecte:  L’objecte d’estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes comercials.

Les ajudes es destinaran a finançar les despeses corrents derivades:
– Del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular,
– O de la implantació d’una activitat comercial en un local en el que, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica.
L’establiment haurà d’estar ubicat en la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de febrer* i el 30 de setembre de l’exercici en que es convoque l’ayuda.
*NOTA: entre l’1 de GENER i el 30 de setembre de 2017, d’acord amb el resolc vuité de la Resolució de convocatòria de l’exercici 2017.

Sol·licitants: Podran ser beneficiaris d’estes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes (Vore requisits)

– I que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les següents activitats de la secció primera, divisió 6, de l’impost d’activitats econòmiques segons Reial Decret Llei 1175/1991, de 28 de setembre (BOE 234 de 29 de setembre de 1990):
. Agrupació 64 excepte el grup 646 i l’epígraf 647.5
. Agrupació 65 excepte l’epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas es donarà suport a lles activitats de reparació i manteniment.

ACCIONS OBJECTE DE SUPORT I QUANTIA

1. Despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d’una activitat comercial en un local en el que, amb anterioritat, s’haja desenvolupat activitat econòmica.

2. L’ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins el 45% amb el límit de 10.000,00 euros, sense que les despeses de lloguer superen els 5.000,00 euros.

3. Se consideraran objecte de suport les despeses en:
Estudis de viabilitat i factibilitat comercial.
– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i a més, en el seu cas, online.
– Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l’anterior titular, que s’haurà d’haver formalitzat en l’exercici en que es convoque l’ajuda.
– Despeses de lloguer de local meritats des de l’1 de febrer* fins al 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda. * NOTA: d’acord amb el resolc octau de la Resolució de convocatòria, EN L’EXERCICI 2017 es consideren objecte de suport les despeses de lloguer de local meritats DES DE l’1 DE GENER DE 2017 FINS AL 30 DE SETEMBRE DE 2017.

Termini de presentació: Del 20 de maig fins al 9 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Més informació i consultes:

Subdirecció General de Comerç i Consum

Telèfons: 012 – 963 866 000

3.- Ajudes AVALEM ARTESANIA a pimes per a l’exercici 2017. Artesania.

Consulteu informació completa

Objecte: L’objecte d’estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en les pimes artesanes i en els seus productes. Les ajudes es destinaran a finançar la professionalització del sector i els gastos a realitzar en la promoció i comercialització dels productes realitzats per les pimes artesanes amb domicili social a la Comunitat Valenciana.

Sol·licitants: Podran ser beneficiaris d’estes ajudes les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes:
– Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
– I que estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició d’artesà.

Vore la resta de requisits

ACCIONS OBJECTE DE SUPORT I QUANTIA

1. Els gastos susceptibles d’obtindre finançament per estes ajudes són els següents:
– Assistència a certàmens firals d’artesania d’àmbit provincial, autonòmic o superior, punt que acreditarà l’organisme organitzador. Es consideraran susceptible de suport els gastos de lloguer de sòl i estand, i de decoració i retolació de l’estand.
– Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, incloent-hi el cost de l’allotjament en la web, si és el cas.
– Accions de promoció de producte, a través de qualsevol mitjà promocional.
– Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització en l’ofici, segons la seua activitat artesana, organitzat per entitats formatives, independentment del lloc en què es realitzen. Es consideren objecte de suport únicament els gastos de matrícula i altres conceptes generats per l’entitat organitzadora.

2. es consideren objecte de suport les actuacions realitzades DES DE L’1 DE GENER DE 2017 FINS AL 31 D’OCTUBRE DE 2017.

3. L’ajuda a concedir per sol·licitant serà de fins al 45%, amb el límit de 5.000,00 euros.

Termini de presentació: Del 20 de maig fins al 9 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Més informació i consultes:

Subdirecció General de Comerç i Consum

Telèfons: 012 – 963 866 000

admin

Ajuntament de Betxí

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies