Normativa municipal

La legislació vigent atribueix als ajuntaments la capacitat per a desenvolupar, en el marc de les seues competències, allò que estableix la legislació autonòmica i estatal. Posem a la vostra disposició les ordenances i reglaments aprovats per l’Ajuntament de Betxí.

Generals

Ordenança reguladora de les contribucions especials

Ordenança sobre publicitat directa a les bústies

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs locals

Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Betxí

Impostos

Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Impost sobre Béns Immobles

Impost d’Activitats Econòmiques

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Impost Municipal sobre construccions, instal.lacions i obres

Preus públics

Preu públic per realització de tallers nadalencs

Preu públic per la realització d’activitats en l’Escola d’Estiu

Preu públic per la prestació del servei de publicitat en el Butlletí d’Informació Municipal

Preu públic per assistència i cessió de les instal.lacions del Teatre Municipal de Betxí

Preu públic per la prestació de serveis de subministrament d’aigua per a reg i de manteniment d’elements d’ús comú dels horts urbans de l’Ajuntament de Betxí

Preu públic per la venda de llibres editats per l’Ajuntament de Betxí

Taxes

Taxa per prestació de serveis d’activitats esportives i ús d’instal.lacions esportives municipals

Taxa per la realització d’activitats esportives en l’Escola Municipal de Futbol Base

Taxa sobre el servei de cementeris

Taxa per clavegueram

Taxa per lliurament de documents administratius

Taxa per entrada de vehicles a través de voreres, reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies

Taxa per lliurament de llicències d’obertura d’establiments

Taxa per atorgament de llicències municipals d’ocupació

Taxa per participació en proves selectives

Taxa per la prestació d’escola infantil de primer cicle “Pequelar”

Taxa per prestació del servei d’ensenyaments especials en establiments docents municipals

Taxa per la prestació del servei de retirada o immobilització de vehicles

Taxa per prestació del servei de veu pública

Taxa per recollida de fems i tractament de residus sòlids urbans

Taxa per tramitació de llicències urbanístiques

Taxa per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic

Taxa per utilització privativa del domini públic en favor d’empreses explotadores de serveis

Taxa per utilització privativa d’edificis i instal.lacions municipals per a la celebració de matrimonis

Ús de cookies

Este lloc web utilitza cookies per a una millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les citades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més informació.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies